Kasutajaleping


1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja veebipoe Estlant.ee  (edaspidi Estlant veebipood) omanik  Estlant OÜ vahel Estlant veebipoe  vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad  Estlant veebipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Estlant OÜ on õigustatud Estlant veebipoe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.estlant.ee või Estlant sotsiaalmeediakanalite kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.Estlant.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Estlant OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2. Estlant veebipoes olevad hinnad kehtivad ainult Estlant veebipoes.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust.

3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Tellimuse ülevaade ”. Teid suunatakse tellimuse andmete ning arve koostamise lehele. Vajutades nuppu „ saada arve“, saadetakse kliendile arve.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnitusele järgnevalt kliendi e-mailile saadetud arve alusel tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Estlant arvelduskontole.
 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ( 1 tööpäev) ostusummat tasunud.
4.3. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse ainult 100%-se ettemakse puhul.

4.4. Kui Estlant OÜ laovarudes ei peaks olema antud toodet või kliendi poolt soovitud koguseid, võetakse kliendiga ühendust ning selgitatakse soovid ja võimalused.

4.5 Tooted, mis vajavad eraldi komplekteerimist, graveerimist või muud spetsiaalselt kliendi soovidele kohandatud töid, eelkõige kinkekarbid ning eritellimustööd ja eriliste värvilahendustega landid, komplekteeritakse esimesel võimalusel. Antud olukorrast teavitatakse klienti ning teavitatakse oote- ja tarneaegadest.

 

5. Toodete kohaletoimetamine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud andmete järgi. Kui andmed on puudu, võtab Estlant OÜ esindaja kliendiga ühendust ning selgitab õiged tarneandmed.
5.2. Kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 1-5 tööpäeva.
5.3. Itella SmartPost, Omniva, DPD või Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud pakiautomaati või aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik e- maili või telefoni teel, eeldusel, et pakki ei ole veel teele saadetud. Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäev.

5.4 Veebipood Estlant.ee kaudu kauba soetanuna kaubale ise järgi minna ei saa. Kaupa ei saa ostuarve alusel meie edasimüüjate käest.
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Estlant OÜ ja kullerfirmad ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Estlant  elektronposti aadressile Estlant@Estlant.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Estlant OÜ kontakttelefonil 5569 6285.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates Estlant veebipoe aadressile Estlant@Estlant.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades Estlant OÜ kontakttelefonil 5569 6285.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 20 EUR ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 7 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (kõik tooted).
6.5. Estlant veebipoel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 20 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Estlant OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Estlant OÜ -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Estlant OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Estlant OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Estlant OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.
7.2. Estlant OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Estlant OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Estlant OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Estlant OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Estlant OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Estlant OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Estlant OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki estlant veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Estlant OÜ vahel seoses Estlant veebipoe vahendusel toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tehnilise järelvalve ametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Estlant OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul.
10.3 Estlant OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui toote hinnastamisel või hinnakuval on juhtunud viga, mis ei ole pahatahtlik kliendi eksitamine.